Privātuma politika

Pircēju datu apstrāde notiek ievērojot tiesību aktos noteiktās datu aizsardzības likuma prasības.

Pārdevējs neizpauž trešajām personām Pircēja personas datus izņemot gadījumus, kad Pircēja dati ir jānodod preču piegādes uzņēmumam sūtījuma nogādāšanai Pircējam.